Personvernerklæring

Denne læringsplattformen er oppsatt og driftes av Simplylearn AS.

Vi eier ikke dataene dine, og vi vil aldri selge de!

Vi formidler informasjon som tilhører deg og dine kursdeltakere, ikke oss. Vi har laget disse personvernreglene for å forklare hvordan Simplylearn AS behandler dataene dine og din personlige informasjon.

Personvernreglene beskriver typene informasjon vi kan samle fra deg, eller som du gir oss når du besøker en av Simplylearn AS sine nettsider eller bruker våre tjenester på Simplylearn.net, Simplyearn.co eller Simplylearn.no. Om læringsplattformen din står under en annen nettadresse (mapped domain) eller ligger på en bedriftsside er fortsatt informasjonen lagret i Simplylearn AS sin applikasjon og ligger under vår praksis for å samle, bruke, vedlikeholde, beskytte og formidle denne informasjonen.

Disse personvernreglene gjelder informasjon vi samler:
(i) gjennom våre tjenester, og
(ii) i elektroniske meldinger mellom deg og våre tjenester.

Disse personvernreglene gjelder ikke noen andre tjenester eller informasjon samlet av oss utenfor internett eller via tredjeparters sider som kan nås gjennom lenker i våre tjenester.

Reglene gjelder for brukere basert i EU og EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde): Vi tillater overføring av personopplysninger fra disse landene.

Ved å gå inn på og bruke vår applikasjon og Tjenester sier du deg enig i disse personvernreglene.

1. INFORMASJON VI SAMLER OM DEG

Vi samler mange typer informasjon om besøkende og/eller bruker av våre tjenester. Vi samler denne informasjonen enten direkte eller når du gir den til oss eller automatisk når du beveger deg igjennom våre nettsider eller applikasjon.

(a) Vi vil samle og behandle dine personlige data når du registrerer deg for en tjeneste / lager en konto, abonnerer på et nyhetsbrev, gir tilbakemelding, fyller ut en undersøkelse, eller sender oss en kommentar. Når du bestiller produkter eller tjenester på nettsiden eller applikasjonen vil du mulig også bes om å oppgi et betalingskort eller annen betalingsrelatert informasjon. Avhengig av aktiviteten vil noe av informasjonen vi ber om fra deg kreve at du bruker Tjenesten (som å opprette en konto) og noe er frivillig. Om du ikke gir data som den aktuelle aktiviteten krever, vil du ikke ha mulighet til å gjøre aktiviteten.

Vi samler også inn din unike IP-adresse (Internet Protocol address). Vi bruker denne til å diagnostisere problemer med våre servere og/eller programvare, til å administrere våre Tjenester, og for å samle demografisk informasjon.

(b) Vi kan samle informasjon som ikke i seg selv identifiserer personer. Slik informasjon forteller oss om ditt utstyr, handlinger i nettleseren, og hvilke ressurser du bruker gjennom våre Tjenester, som operativsystem og nettlesertype. Vi bruker Google Analytics og lignende tjenester for å hjelpe oss til å gi bedre og mer individuelt orientert tjenester til brukere ved å la oss vurdere brukermønster og tilpasse våre Tjenester etter dine individuelle ønsker, og gjøre søkene dine raskere.

(c) Når du bruker våre Tjenester samler vi automatisk informasjon om hva slags type enhet du bruker og hvilken versjon operativsystemet ditt er, slik at vi kan gi deg den beste versjonen av vår applikasjon.

(d) Når du kontakter oss for brukerstøtte kan vi samle inn ekstra informasjon for å løse problemet ditt, og kan spørre om å koble din Simplylearn bruker med brukeren din i kundestøtten for å lettere kunne hjelpe deg. Om du her velger å ikke koble disse sammen vil vi fortsatt gi deg kundestøtte.

(e) Vi er ikke en side med barn eller noen under 16 år som målgruppe. Om du er en skole og bruker Simplylearn som en tjeneste for barn under 16 år, eller tilsvarende minimumsalder i relevant domsmyndighet, så er du ansvarlig for å skaffe samtykke fra hvert barns foresatte som du ønsker skal delta i noen av våre Tjenester.

2. HVOR VI LAGRER DATA

Ved å formidle din personlige data er du enig i at data overføres, lagres og prosesserer utenfor landet du bor i. Vi vil ta tilfredstillende steg for å sørge for at dataen din er behandlet sikkert og i henhold til dise personvernreglene.

3. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONEN DIN

Vi bruker informasjon om deg på følgende måter:

 • For å vise innhold fra våre Tjenester på en effektiv måte for deg og for enheten du bruker.
 • For å gi deg informasjon, produkter og tjenester som du har etterspurt fra oss, eller som vi tror kan interessere deg.
 • For å fullføre forpliktelsene fra de avtalene inngått mellom oss og deg, inkludert for regninger og innsamling.
 • Om du betaler for et kurs eller et abonnement på en kursplattform med betalingskort vil vi formidle betalingsinformasjonen til riktig selskap som prosesserer betalingen.
 • For å tillate deg å delta i interaktive deler av våre Tjenester når du selv velger å gjøre det.
 • For å kontakte deg om våre Tjenester.
 • På alle andre måter vi kan beskrive når du gir informasjon eller når vi informerer deg om en ny bruk av informasjon om deg.
 • For å gi hjelp til deg og din kursfasilitator.

4. DELING AV DIN INFORMASJON

Vi vil kun dele din personlige data med tredjeparter på de måtene disse personvernreglene beskriver. Vi verken selger, forhandler, leier eller deler informasjonen din med andre, med unntak av følgende måter:

(a) Vi gir og støtter noen av våre Tjenester gjennom kontraktsbaserte arrangementer med tjenesteleverandører og andre tredjeparter. Vi og våre tjenesteleverandører bruker din personlige data til å drive vår nettside og sørge for Tjenester. For eksempel så må vi formidle betalingsinformasjonen din til banken som har utstedt kortet for å bekrefte betaling av produkter og tjenester kjøpt på våre nettsider; og gi informasjon om bestillingen til tredjeparter som hjelper oss levere bestillingen.

(b) Vi vil også dele personlig data i følgende tilfeller: (i) om lovmyndigheter krever dette, eller for å samarbeide med lovhåndhevendes instans etterforskning; (ii) om vi i god tro mener at vi kreves eller tillates av loven eller en lovfestet prosess å gjøre dette; (iii) for å beskytte våre rettigheter, omdømme, eiendom eller egen sikkerhet for oss eller andre; (iv) for å forsvare eller håndheve våre rettigheter eller forpliktelser; (v) om delingen kreves av obligatoriske profesjonelle standarder; (vi) til en tredjepart hvor du allerede har gitt oss tillatelse til å gjøre det; eller (vii) om det er vår plikt å dele din personlige data for å gjennomføre en kontrakt eller avtale som kan eksistere mellom deg og oss, inkludert disse personvernreglene og Avtalevilkårene. Dette inkluderer å bytte informasjon med andre selskap og organisasjoner med den hensikt å beskytte fra svindel og redusere kredittrisiko.

(c) I det tilfelle Simplylearn AS bestmmer seg for å selge alle deler av sine aksjer eller inngå i en fusjon, reserverer vi rettighetene for å inkludere dine data, inkludert personlig data, blant eiendelene overført til det ervervende eller overlevende selskapet.

5. OPPDATERE ELLER KORRIGERE DIN PERSONLIGE DATA

Vi tilbyr rammer for å kontrollere og administrere den personlige dataen vi har på deg, inkludert muligheten for å:

 • Slette data: Du kan be oss om å slette all eller noe av din personlige data (f. eks. om det ikke lenger er nødvendig å gi deg Tjenester).
 • Endre eller korrigere data: Du kan redigere noe av din personlige data gjennom din konto. Du kan også spørre oss om å endre dataen din i noen tilfeller, spesielt der den er upresis.
 • Motsette deg eller begrense bruk av data: Du kan spørre oss om å stoppe å bruke all eller noe av din personlige data (f. eks. om vi ikke har noen juridisk rett til å fortsatt bruke det) eller til å begrense bruken av det (f. eks. om din personlige data er unøyaktig eller holdt uten rettigheter).
 • Rett til å få tilgang til og/eller få din data: Du kan spørre oss om en kopi av din personlige fata og du kan spørre om en kopi av personlig data du har gitt i maskinleselig form.
 • Du kan lære mer om hvordan du gjør disse forespørslene i del 6 og 7 av disse personvernreglene. Du kan også ta kontakt med oss gjennom kontaktinformasjonen i del 15, og vi vil vurdere din forespørsel i hehold til gjeldende lovgivning.

Du kan også få tilgang til, be om sletting, og korrigere din personlige data gjennom å sende en dataforespørsel vi brukerstøtten eller skrive til oss på support@simplylearn.no.

6. AVSLUTTE KONTOEN ELLER SLETTE PERSONLIG DATA

Som kunde kan du velge å la abonnementet utgå. I slike tilfeller beholder informasjonen din innenfor en rimelig tidsperiode i tilfelle du velger å gjenoppta abonnementet.

Du kan velge å avslutte kontoen din, og i så tilfelle slette vi informasjonen din, inkludert historien din, innenfor 60 dager av din forespørsel om avslutning. Vi kan allikevel velge å holde på dataene dine sel etter du har avsluttet kontoen om dette er nødvendig for å tilfredstille lovmessige krav (inludert forespørsler fra lovmyndigheter), tilredstille kontraktlige forpliktelser, møte regulerende krav, løse disputter, håndheve sikkerhet, forhindre svindel eller misbruk, håndheve avtalevilkårene, eller utføre din forespørsel om å stoppe vedvarende meldinger fra oss. Vi vil beholde avpersonifisert informasjon etter kontoen din er avsluttet. Du kan avslutte kontoen din under fanen «Min profil».

Om du vil ha tilgang til informasjonen vi har om ditt bruk og tilgang til Simplylearn AS sine Tjenester, vennligst be etter det gjennom å sende en e-post til support@simplylearn.no.

Du kan også spørre oss om å stoppe å bruke all eller noe av din personlige data (som i tilfelle vi ikke har noe lovmessig grunn til å bruke den) eller å begrense bruken av den (som i tilfelle den personlige informasjonen om deg er unøyaktig eller holdt av oss uten at vi har rett til det) gjennom å sende inn en dataforespørsel gjennom kundestøtten eller direkte til oss på support@simplylearn.no.

7. VALG OM KONTROLL AV DIN PERSONLIGE DATA

Du kan spørre oss om en kopi av din personlige data i maskinleselig format. Dette gjør du igjennom å kontakte kundestøtte eller ved å skrive til oss på support@simplylearn.no. Vi vil vurdere forespørselen din i forhold til gjeldende lovverk.

Med respekt for dine kommunikasjonspreferanser kan du melde deg av nyhetsbrev ved å følge instruksene som ligger i nyhetsbrevet du mottar, eller du kan logge inn på kontoen din og oppdatere nyhetsbrev og e-post abonnements valgene dine. Om du har endret din e-postadresse og du fortsatt ønsker å motta nyhetsbrev; oppdater e-postadresse informasjonen din i kontoen din, og registrer deg på nytt for å motta oppdateringer. Tidvis sender vi ut e-poster om problemer skulle dukke opp med nettsiden.

Du har også valg med hensyn til cookies, som beskrevet i vår «Bruk av cookies». Ved å tilpasse din nettlesers valg kan du velge å akseptere alle cookies, å få varsel når en cookie er satt, eller å avslå alle cookies. Om du velger å avslå alle cookies kan noen deler av sidene våre ikke fungere korrekt for deg.

8. LOVMESSIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Vi samler og behandler personlig informasjon om deg kun i de tilfellene vi har lovmessig grunnlag. Lovmessig grunnlag inkluderer samtykke (hvor du har gitt samtykke), kontrakt (hvor behandling er nødvendig for å utføre kontrakten vi har med deg, som det å utføre Tjenestene du har etterspurt) og «lovemessige interesser».

Der vi er avhengig av ditt samtykke for å behandle personlig data har du rett til å trekke ditt samtykke når som helst, og der vi har lovmessige interesser har du rett til å motstride deg. Om du bor i ett land i EU eller EØS og lurer på hva slags lovmessig grunnlag vi har for å samle og bruke din personlige data, vennligst kontakt vår Databeskyttelsesansvarlig på dpo@simplylearn.no.

9. DATASIKKERHET

Tilgang av deg til din konto er tilgjengelig gjennom passord og/eller unikt brukernavn valgt av deg. Dette passordet er kodebeskyttet av oss. Vi anbefaler at du ikke dele passordet ditt til noen, og at du skifter passord jevnlig ved å bruke en kombinasjon av tall og bokstaver, og at du er sikker på at du bruker en sikker nettleser. Vi kan ikke holdes ansvarlig for aktivitet som resulteres av din unnlatelse i å sikre ditt passord og brukernavn. Om du deler datamaskin med noen, sørg for å alltid logge ut etter du er ferdig for å sikre informasjonen din fra andre brukere av datamaskinen.

Vennligst meld ifra til kundestøtte så fort som mulig om du mistenker at andre har fått tak i brukernavnet eller passordet ditt.

Desverre kan ingen overførsel av data over internett eller noe trådløst nettverk garanteres å være 100% sikkert. Som et resultat av dette, mens vi alltid strekker oss etter å beskytte din personlige informasjon, annerkjenner du at: (a) det er sikkerhets- og personvernsbegrensninger på internett som er utenfor vår kontroll; (b) sikkerheten, integriteten og personvernet til alt av din personlige informasjon og data delt mellom deg og oss gjennom denne nettsiden kan ikke garanteres og vi har intet erstatningsansvar til deg eller noen tredjepart for tap, misbruk, deling eller endring av slik informasjon, og (c) all slik informasjon og data kan ses eller tuklet med i overførselen av en tredjepart.

I det usannsynlige tilfelle at vi tror at sikkerheten til din personlige informasjon som vi kontrollerer kan ha blitt kompromittert vil vi varsle deg. Til den grad du har gitt oss din e-post adresse vil vi varsle deg igjennom denne, og du samtykker at vi bruker e-post som middel for et slikt varsel. Om du ønsker et annet alternativ for varsling, vennligst kontakt kundestøtte med den alternative kontaktinformasjonen du ønsker vi skal bruke.

10. COOKIES OG ANDRE TEKNOLOGIER

Ved å bruke nettsidene til Simplylearn AS samtykker du til at vi kan sette cookies i nettleseren din.

«Cookies» – eller informasjonskapsler – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie kan beskrives som en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Det gir oss mulighet til å få en oversikt over hva som legges i handlekurven, hvilke varer som presenteres og annen statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men man kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om man ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer det i loggfiler på våre servere i en periode. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettleser man bruker, bredbåndsleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, og annen nettsidestatistikk som brukes til å forbedre våre nettsider. I noen tilfeller brukes denne informasjonen også for å tilpasse vår markedsføring.

Informasjonen som samles inn benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen tredjepart og/eller andre personer utenfor Simplylearn AS. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

De fleste nettlesere tilbyr muligheten for å blokkere sporingscookies i menyen under «Innstillinger». Alternativt kan man blokkere cookies til annonseringsformål her.

Oversikt over hvilke cookies vi bruker på våre nettsider:

Google Analytics kan sette følgende cookies:
_ga brukes til å skille brukere, cookien settes første gang en bruker besøker nettstedet og har en levetid på inntil to år.
_gat brukes for å begrense trafikken til Google Analytics, cookien har en varighet på 10 minutter.
_gali benyttes av Google Analytics for å fastslå hvilke lenker brukerne klikker på (dersom det er flere like).
_dc_gtm_UA-88560535-1 Settes av Google Analytics for å holde styr på hvor mange ganger en bruker besøker nettstedet, hvordan brukeren kom til oss og hvilket land brukeren befinner seg i. Cookien regner også ut en slutttid for besøket.

Andre cookies
Sid setter din sesjons-ID og slettes så snart du forlater våre sider eller lukker nettleseren.

11. DIREKTE MARKEDSFØRING

Vi deler per nå ikke noe av din personlige data med en tredjepart som ønsker å bruke dette i direkte markedsføring uten din tillatelse.

12. ENDRINGER I DISSE PERSONVERNREGLENE

Vi kommer til å legge ut alle endringer som gjøres til disse personvernreglene (med et varsel om at personvernreglene er oppdatert på våre Nettsider). Datoen hvor reglene sist ble revidert vil være synlig på toppen av siden. Du er ansvarlig for at du har en oppdatert og aktiv e-post adresse registrert på deg, og for å jevnlig besøke være Nettsider og disse personvernreglene for å se etter endringer.

Ditt vedvarende bruk av våre Tjenester etter slike varsler vil bekrefte din enighet i de oppdaterte vilkårene i de reviderte Personvernreglene.

13. HVORDAN KONTAKTER DU OSS MED SPØRSMÅL?

Om du har noen spørsmål eller klager til disse personvernreglene, vennligst kontakt Simplylearn.